Personlig rådgivning

Jeg arbejder ud fra tre kerneområder, fordelt på 3 forløb.

1. Accept

Under accept ligger arbejde med forståelse af diagnosen og hvilke ting den bærer med sig i forhold til særlige behov. Hvordan ser dit barns verden ud og hvilken forandring vil det bringe for dig.

Vi kan ikke ændre noget blot ved at få en viden. Vi skal acceptere der ikke er en quick fix til vores børn. De kan ikke repareres! 

Systemer, retningslinjer, redskaber og viden kan ikke stå alene.

Først når vi virkelig forstår hvad vores barns diagnose indebærer, ikke kun for vores barn, men også for os selv som forældre, kan vi begynde at arbejde med det.

 

2. Relationer

Under relationer ser vi på alle de relationer der er.

Det kan være relationen mellem dig og dit barn, mellem søskende, i parforholdet, bedsteforældre, børnehave/skole, eller til omverdenen.

Her vil vi sammen se meget mere på hvordan jeres relationer er nu og hvordan vi kan ændre den så i finder frem til den familie i drømmer om.

Det kræver mod at se på det der ikke virker og det kræver også mod at arbejde med dem. 

Det er vigtigt at vi arbejder med de relationer der måske ikke er som vi ønsker, for de bedres ikke, hvis vi ikke er opmærksomme på dem. 

 

3. Hverdagen/Strategier 

Her i den sidste del ser vi på hvordan vi kan finde lige de strategier og værktøjer som kan hjælpe lige præcist jeres familie i det daglige, så i ikke bare overlever jeres hverdag, men begynder at leve.

Vælger man at tage alle 3 moduler vil jeg også være til rådighed som bisidder ved møde med instituation, skole eller kommune.

Inden vi vælger det forløb der passer til jer vil vi have en uforpligtende telefonsamtale hvor vi finder frem til netop det forløb der passer jer bedst.

* Forløb1 kan købes for sig selv - pris 2500kr 

* Forløb1 + 2 kan købes samlet - pris 4500kr

* Forløb 1 + 2 + 3 kan købes samlet - pris 7000kr

Forløbene vil udover den første indledende samtale indeholde 3 møder af ca. en times varighed pr. kerneområde samt en opfølgende telefonsamtale på ca en halv time.

Første møde - her vil jeg hører jeres historie og finde ind til de problemstillinger vi skal arbejde med.

Andet møde - her vil jeg komme med de tiltag i skal arbejde på. Vi vil gennemgå hvordan i kan ændre de ting som ikke fungere.

Tredje møde - her vil vi følge op på jeres opgaver og justere hvis der er noget som stadig driller.

I den opfølgende telefonsamtale vil jeg selvfølgelig høre ind til hvordan det er gået siden sidst og høre om jeres fremskridt

Endvidere vil du ved første møde få udleveret en notesbog hvor jeg vil anbefale du løbende skriver ned i. Både under vores møder men især mellem vores møder, på den måde er det nemmere for dig selv at huske hvad vi har snakket om og hvad der skal arbejdes med.